مجید محمدی شاهد

  • تدوینگر
  • فیلمبردار
  • عکاس
  • گرافیست
  • موزیسین
مهارت و تبهر من در ادیت عکس

قبل و بعد عکسهای ادیت شده
نمونه هایی از ادیتهای من

می توانید با رفتن موس روی عکس ها و کشیدن خط جدا کننده وسط به سمت چپ و راست قبل و بعد عکس ها را مشاهده کنید