مجید محمدی شاهد

  • تدوینگر
  • فیلمبردار
  • عکاس
  • گرافیست
  • موزیسین
به صفحه خدمات عکاسی من خوش آمدید

عکاسی های من ،
من عکاس هستم.
نمونه کارها را مشاهده کنید

عکاسی های خلاقانه و حرفه ای همیشه هدف من در تمامی پروژه ها بوده است و سعی کردم به بهترین شکل عکاسی های عزیزان را انجام دهم که این عزیزان دوباره برای عکاسی های بعدی خود به من مراجعه کنند ، این صفحه برای عزیزانی که می خواهند نمونه عکاسی و کیفیت عکاسی ها را از نزدیک مشاهده کنند ایجاد شده که تصمیمگیری برای شما عزیزان را راحت تر کند و بتوانید با خیالی آسوده و بدون داشتن نگرانی و دغدغه سفارش خود را ثبت نمایید ، همچنین نمی توان تمام نمونه کارها را قرار داد چون فقط تعداد کمی از عزیزان اجازه دادند که عکس هایشان در سایت گذاشته شود مابقی اکثرا اجازه نمی دهند پس شما چند نمونه از چندین عکاسی انجام شده را می بینید این را در نظر داشته باشید 
100
صدها پروژه عکاسی
50
چندین مشتزی راضی و ثابت
10
تجربه بیش از ده سال کاره عکاسی و تصویر
تعداد کمی از عکاسی ها را اجازه داده اند در سایت استفاده شود

تعدادی از نمونه عکاسی های من

محتوا محافظت می شود. راست کلیک غیرفعال است.