مجید محمدی شاهد

  • تدوینگر
  • فیلمبردار
  • عکاس
  • گرافیست
  • موزیسین

Portfolio Category: فیلمبرداری

نمونه کار فیلمبرداری آموزشگاهی

 

 

من فیلمبردار هستم و شما گزیده ای از فیلمبرداری های من را مشاهده می کنید که به صورت کامل توسط بنده حقیر مجید محمدی ش...

نمونه کار فیلمبرداری های مختلف

 

 

من فیلمبردار هستم و شما گزیده ای از فیلمبرداری های من را مشاهده می کنید که به صورت کامل توسط بنده حقیر مجید محمدی ش...

محتوا محافظت می شود. راست کلیک غیرفعال است.