مجید محمدی شاهد

  • تدوینگر
  • فیلمبردار
  • عکاس
  • گرافیست
  • موزیسین

Portfolio Category: خلاقانه

نمونه تدوین عروسی و فرمالیته

من یک تدوینگر هستم و این ویدئو نمونه کار تدوین عروسی و فرمالیته هست که مشاهده می فرمایید
و کاملا توسط بنده حقیر مجید محمدی شاهد انجام...

نمونه کار اسلاید شو محصولات

 

من یک تدوینگر هستم و این ویدئو نمونه کار اسلاید شو که مشاهده می فرمایید کاملا توسط بنده حقیر مجید محمدی شاهد انجام شده ،
...

نمونه کار تدوین سبک متفاوت خاص

 

من یک تدوینگر هستم و این ویدئو نمونه کار تدوین که مشاهده می فرمایید کاملا توسط بنده حقیر مجید محمدی شاهد انجام شده ،
هم ف...

نمونه تصحیح رنگ ویدئوی های تدوین شده

 

من یک تدوینگر هستم و این ویدئو نمونه کار تصحیح رنگ تعدادی
از ویدئو های تدوین شده جهت نمونه است که توسط
بنده حقیر مجید م...

نمونه کار تدوین ویدئوی تبلیغاتی

 

 

من یک تدوینگر هستم و این ویدئو که مشاهده می فرمایید کاملا توسط بنده حقیر مجید محمدی شاهد انجام شده ،
هم فیلمبرد...

نمونه تدوین شو محصولات سایت

 

من یک تدوینگر هستم و این ویدئو نمونه کار تدوین که مشاهده می فرمایید کاملا توسط بنده حقیر مجید محمدی شاهد انجام شده ،
هم ف...

نمونه تدوین محتوا برای یوتیوب

 

 

من یک تدوینگر هستم و این ویدئو نمونه کار تدوین مصاحبه ای من هست که مشاهده می فرمایید که کاملا توسط بنده حقیر مجید...

نمونه کار تدوین جشن و مراسمات

 

 

در این نمونه کارهایی که مشاهده می کنید کاملا توسط بنده حقیر مجید محمدی شاهد انجام شده ،
و در نمونه کارهایم همیشه...

نمونه کار تدوین تیزر تبلیغاتی برای فروش اینترنتی

 

 

من یک تدوینگر هستم و تیزر تبلیغاتی که مشاهده می کنید به صورت کامل توسط بنده حقیر مجید محمدی شاهد انجام شده ،
هم...

محتوا محافظت می شود. راست کلیک غیرفعال است.