مجید محمدی شاهد

  • تدوینگر
  • فیلمبردار
  • عکاس
  • گرافیست
  • موزیسین

Portfolio Category: شو محصولات

نمونه کار اسلاید شو محصولات

 

من یک تدوینگر هستم و این ویدئو نمونه کار اسلاید شو که مشاهده می فرمایید کاملا توسط بنده حقیر مجید محمدی شاهد انجام شده ،
...

نمونه کار اسلایدر شو محصولات پوشاک

 

من یک تدوینگر هستم و این ویدئو نمونه کار اسلاید شو که مشاهده می فرمایید کاملا توسط بنده حقیر مجید محمدی شاهد انجام شده ،
...

نمونه کار تدوین سبک متفاوت خاص

 

من یک تدوینگر هستم و این ویدئو نمونه کار تدوین که مشاهده می فرمایید کاملا توسط بنده حقیر مجید محمدی شاهد انجام شده ،
هم ف...

نمونه کار تدوین شو محصولات فروشگاه

 

من یک تدوینگر هستم و این ویدئو نمونه کار تدوین که مشاهده می فرمایید کاملا توسط بنده حقیر مجید محمدی شاهد انجام شده ،
هم ف...

نمونه کار تدوین ویدئوی تبلیغاتی

 

 

من یک تدوینگر هستم و این ویدئو که مشاهده می فرمایید کاملا توسط بنده حقیر مجید محمدی شاهد انجام شده ،
هم فیلمبرد...

نمونه تدوین شو محصولات سایت

 

من یک تدوینگر هستم و این ویدئو نمونه کار تدوین که مشاهده می فرمایید کاملا توسط بنده حقیر مجید محمدی شاهد انجام شده ،
هم ف...

نمونه کار تدوین ویدئوی شو محصولات فروشگاه

 

 

من یک تدوینگر هستم و تیزر تبلیغاتی که مشاهده می کنید به صورت کامل توسط بنده حقیر مجید محمدی شاهد انجام شده ،
هم...

نمونه کار تدوین تیزر فروشگاهی پوشاک

 

 

من یک تدوینگر هستم و تیزر تبلیغاتی که مشاهده می کنید به صورت کامل توسط بنده حقیر مجید محمدی شاهد انجام شده ،
هم...

تیزر شو محصولات سایت فروشگاهی

 

من یک تدوینگر هستم و تیزر تبلیغاتی که مشاهده می کنید صفر تا صد کامل توسط بنده حقیر مجید محمدی شاهد انجام شده ،
هم فیلمب...

محتوا محافظت می شود. راست کلیک غیرفعال است.