مجید محمدی شاهد

  • تدوینگر
  • فیلمبردار
  • عکاس
  • گرافیست
  • موزیسین

Portfolio Category: ویدئوهای VFX

نمونه تدوین عروسی و فرمالیته

من یک تدوینگر هستم و این ویدئو نمونه کار تدوین عروسی و فرمالیته هست که مشاهده می فرمایید
و کاملا توسط بنده حقیر مجید محمدی شاهد انجام...

نمونه کار پرده سبز کروماکی

 

من یک تدوینگر هستم و این ویدئو نمونه کار پرده سبز بنده حقیر مجید محمدی شاهد هست ،
در نمونه کاری که مشاهده می فرمایید سعی ...

محتوا محافظت می شود. راست کلیک غیرفعال است.