مجید محمدی شاهد

  • تدوینگر
  • فیلمبردار
  • عکاس
  • گرافیست
  • موزیسین

Portfolio Category: تدوین و فیلمبرداری

تیزر تبلیغاتی خدمات فنی ساختمانی

 

 

من یک تدوینگر هستم و این ویدئو نمونه کار تدوین که مشاهده می فرمایید کاملا توسط بنده حقیر مجید محمدی شاهد انجام شده ، ...

نمونه کار تدوین سبک متفاوت خاص

 

من یک تدوینگر هستم و این ویدئو نمونه کار تدوین که مشاهده می فرمایید کاملا توسط بنده حقیر مجید محمدی شاهد انجام شده ،
هم ف...

نمونه کار تدوین شو محصولات فروشگاه

 

من یک تدوینگر هستم و این ویدئو نمونه کار تدوین که مشاهده می فرمایید کاملا توسط بنده حقیر مجید محمدی شاهد انجام شده ،
هم ف...

نمونه کار تدوین ویدئوی تبلیغاتی

 

 

من یک تدوینگر هستم و این ویدئو که مشاهده می فرمایید کاملا توسط بنده حقیر مجید محمدی شاهد انجام شده ،
هم فیلمبرد...

نمونه تدوین شو محصولات سایت

 

من یک تدوینگر هستم و این ویدئو نمونه کار تدوین که مشاهده می فرمایید کاملا توسط بنده حقیر مجید محمدی شاهد انجام شده ،
هم ف...

نمونه تدوین محتوا برای یوتیوب

 

 

من یک تدوینگر هستم و این ویدئو نمونه کار تدوین مصاحبه ای من هست که مشاهده می فرمایید که کاملا توسط بنده حقیر مجید...

نمونه کار تدوین مراسمات آیینی کردی

 

 

در این نمونه کاری که مشاهده می کنید تدوین یک مراسم آیینی کردی
کاملا توسط بنده حقیر مجید محمدی شاهد انجام شده ،
...

نمونه کار تدوین جشن و مراسمات

 

 

در این نمونه کارهایی که مشاهده می کنید کاملا توسط بنده حقیر مجید محمدی شاهد انجام شده ،
و در نمونه کارهایم همیشه...

نمونه کار تدوین ویدئوی شو محصولات فروشگاه

 

 

من یک تدوینگر هستم و تیزر تبلیغاتی که مشاهده می کنید به صورت کامل توسط بنده حقیر مجید محمدی شاهد انجام شده ،
هم...

محتوا محافظت می شود. راست کلیک غیرفعال است.